Sản phẩm của AVAC VIỆT NAM
 • Avac - V6 FMD Emulsion

  Avac - V6 FMD Emulsion

  Avac - V6 FMD Emulsion phòng bệnh Lở mồm Long móng type O cho động vật guốc chẵn: lợn, trâu, bò, dê,cừu... giúp ngăn chặn các hiện tượng như lở mồm, long móng trên các loại động vật này.

 • Avac PRRS Live

  Avac PRRS Live

  Avac PRRS Live (Phòng bệnh Tai xanh trên Lợn) Avac PRRS Live là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus PRRS chủng PRRS/RTD1/2012 trên môi trường tế bào Marc-145. Vắc xin đã được minh chứng có tính an toàn cho...

 • Avac ND - IB LIVE

  Avac ND - IB LIVE

  Avac ND-IB Live là vắc xin nhị giá nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Hitchner B1 và virus viêm phế quản truyền nhiễm (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF. Virus vắc xin là những chủng virus có độc lực...

 • AVAC GUMBORO PLUS

  AVAC GUMBORO PLUS

  Avac Gumboro Plus là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất trên trứng gà SPF. Virus vắc-xin có khả năng tạo miễn dịch truyền ngang, ít gây tổn thương túi Fabricius và không làm suy giảm khả năng miễn dịch.

 • AVAC ND - HB1

  AVAC ND - HB1

  Avac ND-HB1 là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Hitchner B1 trên trứng gà SPF. Chủng virus được dùng để sản xuất vắc- xin là chủng độc lực yếu, có khả năng kích thích tạo đáp ứng miễn dịch...

 • AVAC ND - M

  AVAC ND - M

  Avac ND-M là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Mukteswar trên trứng gà SPF. Chủng Mukteswar của virus Newcastle là chủng có độc lực vừa, khi tiêm vào cơ thể gà sẽ gây kích thích đáp ứng miễn...

 • AVAC IB H120

  AVAC IB H120

  Avac IB-H120 là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF. Virus IB chủng H120 được sử dụng làm vắc-xin thuộc serotype Massachusetts, được cấy chuyển...

 • AVAC ND-CLONE ENTERO

  AVAC ND-CLONE ENTERO

  Avac ND-Clone Entero là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng hướng đường tiêu hóa có nguồn gốc từ chủng Lasota (chủng Entrerotropic LaSota Clone) trên trứng gà SPF. Virus vắc-xin là chủng virus...

 • AVAC Swine-PM

  AVAC Swine-PM

  Avac Swine-PM (Tụ huyết trùng lợn) là vắc-xin vô hoạt keo phèn được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng RTD/VK/Ps theo công nghệ Fermentor có bổ sung chất bổ trợ keo phèn nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây...

 • Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K (Phòng bệnh tụ huyết trùng gia cầm) là vắc-xin vô hoạt keo phèn được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida Serotype A chủng RTD/VK/Pa theo công nghệ Fermentor có bổ sung chất bổ trợ keo phèn nhằm...

 • Avac Marek
(Vắc-xin Marek, chủng HVT FC-126)

  Avac Marek (Vắc-xin Marek, chủng HVT FC-126)

  Avac Marek là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Marek chủng HVT FC-126 trên tế bào sơ phôi gà SPF 1 lớp.

 • Avac CSF Live

  Avac CSF Live

  Avac CSF Live (Phòng bệnh dịch tả lợn) là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus dịch tả lợn chủng C trên môi trường nuôi cấy tế bào dòng PK-15. Vắc xin Avac CSF Live có tính an toàn và kích thích đáp ứng miễn...

Thiết kế 2022 © Công ty TNHH MTV AVAC Việt Nam

0221 3980 507