Trao đổi kinh nghiệm ứng phó bệnh dịch tả lợn châu Phi giữa Việt Nam và Trung Quốc | VTC16

VTC16 | Dịch tả lơn Châu phi phát hiện chính thức tại Việt Nam vào tháng 2.1019, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh thành. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trong tình hình cần đảm bảo nguồn cung thực phẩm thịt lợn cho thị trường tết nguyên Đán, việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi một cách hiệu quả, trở thành nhiệm vụ cần thiết.

Theo: Kênh VTC16

Thiết kế 2022 © Công ty Cổ Phần AVAC Việt Nam

+84926565686