Sản phẩm cho gia cầm
 • Avac ND - IB LIVE

  Avac ND - IB LIVE

  Avac ND-IB Live là vắc xin nhị giá nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Hitchner B1 và virus viêm phế quản truyền nhiễm (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF. Virus vắc xin là những chủng virus có độc lực...

 • AVAC GUMBORO PLUS

  AVAC GUMBORO PLUS

  Avac Gumboro Plus là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất trên trứng gà SPF. Virus vắc-xin có khả năng tạo miễn dịch truyền ngang, ít gây tổn thương túi Fabricius và không làm suy giảm khả năng miễn dịch.

 • AVAC ND - HB1

  AVAC ND - HB1

  Avac ND-HB1 là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Hitchner B1 trên trứng gà SPF. Chủng virus được dùng để sản xuất vắc- xin là chủng độc lực yếu, có khả năng kích thích tạo đáp ứng miễn dịch...

 • AVAC ND - M

  AVAC ND - M

  Avac ND-M là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Mukteswar trên trứng gà SPF. Chủng Mukteswar của virus Newcastle là chủng có độc lực vừa, khi tiêm vào cơ thể gà sẽ gây kích thích đáp ứng miễn...

 • AVAC IB H120

  AVAC IB H120

  Avac IB-H120 là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF. Virus IB chủng H120 được sử dụng làm vắc-xin thuộc serotype Massachusetts, được cấy chuyển...

 • AVAC ND-CLONE ENTERO

  AVAC ND-CLONE ENTERO

  Avac ND-Clone Entero là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng hướng đường tiêu hóa có nguồn gốc từ chủng Lasota (chủng Entrerotropic LaSota Clone) trên trứng gà SPF. Virus vắc-xin là chủng virus...

 • Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K (Phòng bệnh tụ huyết trùng gia cầm) là vắc-xin vô hoạt keo phèn được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida Serotype A chủng RTD/VK/Pa theo công nghệ Fermentor có bổ sung chất bổ trợ keo phèn nhằm...

 • Avac Marek
(Vắc-xin Marek, chủng HVT FC-126)

  Avac Marek (Vắc-xin Marek, chủng HVT FC-126)

  Avac Marek là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Marek chủng HVT FC-126 trên tế bào sơ phôi gà SPF 1 lớp.

 • AVAC DVH LIVE
 (Viêm gan vịt Serotype I)

  AVAC DVH LIVE (Viêm gan vịt Serotype I)

  AVAC DVH Live (Viêm gan vịt Serotype I) là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus viêm gan vịt type I trên trứng gà SPF. Virus vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch giúp vịt, ngan bảo hộ chống lại bệnh viêm...

 • AVAC DVE LIVE

  AVAC DVE LIVE

  AVAC DVE Live là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ vắc xin dịch tả chủng C trên trứng gà SPF. Virus vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch giúp vịt, ngan bảo hộ chống lại bệnh dịch tả vịt.

 • AVAC Fowl Pox

  AVAC Fowl Pox

  Avac Fowl Pox là vắc-xin nhược độc, đông khô được sản xuất từ virus Đậu gà nhược độc, chủng C đã thích nghi trên tế bào xơ phôi gà (CEF - Chick Embryo Fibroblasts) có nguồn từ trứng SPF.

 • AVAC ND-LASOTA

  AVAC ND-LASOTA

  Avac ND - LaSota là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng La Sota trên trứng gà SPF. Đây là chủng có độc lực yếu, có khả năng kích thích cơ thể vật nuôi tạo đáp ứng miễn dịch cục bộ và toàn thân....

Thiết kế 2022 © Công ty Cổ Phần AVAC Việt Nam

+84926565686