HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc
  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 6Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 2Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 4Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 5Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 3

  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc (7 ảnh)

 • D

  D (1 ảnh)

 • Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc
  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc 2

  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc (4 ảnh)

 • Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab
  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 2Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 3Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 4

  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab (5 ảnh)

Thiết kế 2022 © Công ty Cổ Phần AVAC Việt Nam

0926565686