• Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm
  Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 1Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 2Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 3Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 4Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 5Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 6Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 7Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 1Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 2Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 3Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 4Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 5Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 6Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 7Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 1Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 2Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 3Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 4Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 5Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 6Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 1Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 2Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 3Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm 4

  Hội thảo khoa học tại Hồ Tràm (25 ảnh)

 • Hội thảo khoa học tại Hạ Long
  Hội thảo khoa học tại Hạ Long 1Hội thảo khoa học tại Hạ Long 2Hội thảo khoa học tại Hạ Long 3Hội thảo khoa học tại Hạ Long 4Hội thảo khoa học tại Hạ Long 5Hội thảo khoa học tại Hạ Long 6Hội thảo khoa học tại Hạ Long 7Hội thảo khoa học tại Hạ Long 8Hội thảo khoa học tại Hạ Long 9Hội thảo khoa học tại Hạ Long 10Hội thảo khoa học tại Hạ Long 4Hội thảo khoa học tại Hạ Long 5Hội thảo khoa học tại Hạ Long 6Hội thảo khoa học tại Hạ Long 7Hội thảo khoa học tại Hạ Long 1Hội thảo khoa học tại Hạ Long 2Hội thảo khoa học tại Hạ Long 3Hội thảo khoa học tại Hạ Long 4Hội thảo khoa học tại Hạ Long 5Hội thảo khoa học tại Hạ Long 6Hội thảo khoa học tại Hạ Long 7Hội thảo khoa học tại Hạ Long 2Hội thảo khoa học tại Hạ Long 1Hội thảo khoa học tại Hạ Long 3Hội thảo khoa học tại Hạ Long 4Hội thảo khoa học tại Hạ Long 5Hội thảo khoa học tại Hạ Long 6Hội thảo khoa học tại Hạ Long 7Hội thảo khoa học tại Hạ Long 1Hội thảo khoa học tại Hạ Long 2Hội thảo khoa học tại Hạ Long 3Hội thảo khoa học tại Hạ Long 4Hội thảo khoa học tại Hạ Long 5

  Hội thảo khoa học tại Hạ Long (34 ảnh)

 • Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group
  Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 3Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 1Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 2Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 1Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 2Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 3Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 2Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 3Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 4Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 1Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 1Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group 2

  Kỉ niệm sinh nhật 25 năm RTD Group (13 ảnh)

 • Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group
  Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 1Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 2Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 3Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 4Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 1Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 2Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 3Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 4Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 1Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 2Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 3Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group 4

  Văn nghệ mừng kỉ niệm thành lập RTD Group (13 ảnh)

 • Teambuilding Hè 2023
  Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 2Teambuilding Hè 2023 2Teambuilding Hè 2023 3Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 3Teambuilding Hè 2023 4Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 2Teambuilding Hè 2023 3Teambuilding Hè 2023 4Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 2Teambuilding Hè 2023 3Teambuilding Hè 2023 4Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 2Teambuilding Hè 2023 3Teambuilding Hè 2023 1Teambuilding Hè 2023 2

  Teambuilding Hè 2023 (22 ảnh)

 • AVAC và các đối tác
  AVAC và các đối tác 1AVAC và các đối tác 1AVAC và các đối tác 2AVAC và các đối tác 2AVAC và các đối tác 3

  AVAC và các đối tác (6 ảnh)

 • Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc
  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 6Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 2Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 4Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 5Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc 3

  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN , Cục Thú Y về thăm và làm việc (7 ảnh)

 • D

  D (1 ảnh)

 • Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc
  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc 2

  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN đến thăm và làm việc (4 ảnh)

 • Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab
  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 1Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 2Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 3Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab 4

  Đoàn lãnh đạo bộ NN&PTNN thăm phòng lab (5 ảnh)

Thiết kế 2022 © Công ty Cổ Phần AVAC Việt Nam

+84926565686