Sản phẩm của AVAC VIỆT NAM
 • AVAC IB H120

  AVAC IB H120

  Avac IB-H120 là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF. Virus IB chủng H120 được sử dụng làm vắc-xin thuộc serotype Massachusetts, được cấy chuyển...

 • AVAC ND-CLONE ENTERO

  AVAC ND-CLONE ENTERO

  Avac ND-Clone Entero là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng hướng đường tiêu hóa có nguồn gốc từ chủng Lasota (chủng Entrerotropic LaSota Clone) trên trứng gà SPF. Virus vắc-xin là chủng virus...

 • AVAC Swine-PM

  AVAC Swine-PM

  Avac Swine-PM (Tụ huyết trùng lợn) là vắc-xin vô hoạt keo phèn được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng RTD/VK/Ps theo công nghệ Fermentor có bổ sung chất bổ trợ keo phèn nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây...

 • Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K (Phòng bệnh tụ huyết trùng gia cầm) là vắc-xin vô hoạt keo phèn được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida Serotype A chủng RTD/VK/Pa theo công nghệ Fermentor có bổ sung chất bổ trợ keo phèn nhằm...

 • Avac Marek
(Vắc-xin Marek, chủng HVT FC-126)

  Avac Marek (Vắc-xin Marek, chủng HVT FC-126)

  Avac Marek là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Marek chủng HVT FC-126 trên tế bào sơ phôi gà SPF 1 lớp.

 • Avac CSF Live

  Avac CSF Live

  Avac CSF Live (Phòng bệnh dịch tả lợn) là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus dịch tả lợn chủng C trên môi trường nuôi cấy tế bào dòng PK-15. Vắc xin Avac CSF Live có tính an toàn và kích thích đáp ứng miễn...

 • AVAC DVH LIVE
 (Viêm gan vịt Serotype I)

  AVAC DVH LIVE (Viêm gan vịt Serotype I)

  AVAC DVH Live (Viêm gan vịt Serotype I) là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus viêm gan vịt type I trên trứng gà SPF. Virus vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch giúp vịt, ngan bảo hộ chống lại bệnh viêm...

 • AVAC DVE LIVE

  AVAC DVE LIVE

  AVAC DVE Live là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ vắc xin dịch tả chủng C trên trứng gà SPF. Virus vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch giúp vịt, ngan bảo hộ chống lại bệnh dịch tả vịt.

 • Avac PED Live

  Avac PED Live

  Avac PED Live (Phòng bệnh tiêu chảy cấp - PED) là vắc xin nhược độc đông khô sản xuất từ virus nhược độc PED chủng Avac - 98 nuôi cấy trên tế bào Vero.

 • AVAC CATTLE - HS EMULSION
(Phòng bệnh Tụ huyết trùng Trâu, bò)

  AVAC CATTLE - HS EMULSION (Phòng bệnh Tụ huyết trùng Trâu, bò)

  Avac Cattle-HS Emulsion (Phòng bệnh Tụ huyết trùng Trâu, bò) là vắc-xin vô hoạt nhũ dầu được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella boviseptica chủng RTD/VK/Pb và vi khuẩn Pasteurella bubaliseptica chủng RTD/VK/Pbu theo công nghệ...

 • AVAC Fowl Pox

  AVAC Fowl Pox

  Avac Fowl Pox là vắc-xin nhược độc, đông khô được sản xuất từ virus Đậu gà nhược độc, chủng C đã thích nghi trên tế bào xơ phôi gà (CEF - Chick Embryo Fibroblasts) có nguồn từ trứng SPF.

 • AVAC ND-LASOTA

  AVAC ND-LASOTA

  Avac ND - LaSota là vắc-xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng La Sota trên trứng gà SPF. Đây là chủng có độc lực yếu, có khả năng kích thích cơ thể vật nuôi tạo đáp ứng miễn dịch cục bộ và toàn thân....

Thiết kế 2022 © Công ty Cổ Phần AVAC Việt Nam

+84926565686